„Zima Ortopedyczna”

Sympozjum przeniesione na rok 2023. Wszystkie osoby, które dokonały rejestracji otrzymają stosowną informację mailową w terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Zima Ortopedyczna 2023